Bestuurslid LVB / Transgender

Organisatie / Werkgroep
COC Limburg
Maastricht
Bogaardenstraat 43, 6211 SN Maastricht
Vacature informatie
Status:Open
Geïnteresseerden:3
Gepubliceerd:14 juli 2017
Verloopdatum:July 14, 2018
Soort:Vrijwillige functie
Niveau:Alle niveau's
Vereiste ervaring:2
Soliciteer voor deze functie! via: vrijwilligerscoordinator@coclimburg.nl
Deel deze vacature

Als bestuurslid voor licht verstandelijke beperkten (LVB) en transgenders maak je deel uit van het algemeen bestuur en het programmabestuur van COC Limburg. Het bestuurslid wordt voorgedragen aan de ALV die hem/haar dan kan benoemen in functie voor een periode van 2 jaar. Als bestuurslid LVB / Transgender ben je verantwoordelijk voor de volgende werkgroepen: SoZo Limburg en Transgender Limburg (TGL).

Om echter deel uit te kunnen maken van het bestuur dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zowel het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) als de algemene bestuursleden (zij die een bepaalde taak op zich hebben genomen) moeten lid zijn van het COC Limburg. Dit is een strikte eis;
 • Van een bestuurslid mag verwacht worden dat hij/zij de structuur van het COC Limburg kent en daarnaar handelt. Hij/zij dient de huisregels te kennen en daarnaar te handelen;
 • Het is dan wel geen strikte eis, maar het verdient wel de voorkeur als iemand voordat hij/zij toetreedt tot het bestuur eerst een tijdje meegedraaid heeft in een van de werkgroepen
  of met het bestuur van het COC Limburg;
 • Een belangrijke eis is dat de leden van het bestuur objectief zijn in hun oordeel. Het gaat om een vrijwilligersorganisatie waarbij het beleid in de handen
  van het bestuur wordt gelegd. Hoewel het lang niet altijd gemakkelijk is, moet een lid van het bestuur de zaken neutraal benaderen.
 • Een VOG  (verklaring omtrent gedrag) moet kunnen worden overlegd.

Verantwoordelijkheden & taken:

 • Verrichten van beleidsvoorbereidende en ondersteunende werkzaamheden in de werkgroepen;
 • Leveren van een actieve bijdrage en vernieuwende initiatieven binnen de werkgroepen;
 • Vergaren en interpreteren van gegevens die relevant zijn voor de werkgroepen;
 • Het aansturen van en leiding geven aan de werkgroepen;
 • Het coachen en voeren van voortgangsgesprekken met de coördinatoren;

Gewenste competenties & kwaliteiten:

 • Organiseren
 • Initiatief
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Coachen
 • Inlevingsvermogen