Lid worden   Vacatures   Contact

Coördinator Roze Plussers

Organisatie / Werkgroep
COC Limburg
Maastricht / Parkstad / Sittard-Geleen / Roermond
Bogaardenstraat 43, 6211 SN Maastricht
Vacature informatie
Status:Open
Geïnteresseerden:3
Gepubliceerd:27 april 2017
Verloopdatum:April 27, 2018
Soort:Vrijwillige functie
Niveau:Alle niveau's
Vereiste ervaring:2
Salaris informatie
Salaris soort:Vrijwillige functie
Soliciteer voor deze functie! via: vrijwilligerscoordinator@coclimburg.nl
Deel deze vacature

Veel van de lhbt-ouderen (roze ouderen) die in een zorginstelling terecht komen, gaan op dat moment terug de kast in. Eenzaamheid is onder deze groep een groot probleem aangezien kinderen en een partner vaak ontbreken. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor roze ouderen die nog zelfstandig thuis wonen.

Voor deze roze ouderen streeft COC Limburg naar afname van eenzaamheid en bevordering van veiligheidsgevoel. Hierbij werkt COC Limburg samen met de verschillende maatschappelijke organisaties.

Verantwoordelijkheden & taken:

 • Het aansturen van en leiding geven aan de werkgroep Roze Plussers;
 • Leveren van een actieve bijdrage en vernieuwende initiatieven binnen de werkgroep;
 • Roze maatjes werven en aannemen;
 • Projecten onder de aandacht brengen van de doelgroep;
 • Coördineren koppeling maatjes aan roze ouderen;
 • Intervisiebijeenkomsten voor de maatjes regelen in overleg met werkgroep training
 • & vorming (Tra-Vo);
 • Contacten met andere coördinatoren binnen COC Limburg en vrijwilligers;
 • Nieuwe vrijwilligers in de provincie werven en aannemen in overleg met vrijwilligerscoördinator;
 • Voert intake-, voortgangs- en exitgesprekken met vrijwilligers uit de eigen werkgroep en registreert conform afspraken;
 • Verzorgt bijdrage aan werkplan/meerjarenbeleidsplan van COC Limburg;
 • Is lid van het COC.

Gewenste competenties & kwaliteiten:

 • Initiatief
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Verzorgt werving voor een activiteit
 • Inlevingsvermogen