Lid worden   Vacatures   Contact

Penningmeester

Organisatie / Werkgroep
Dagelijks Bestuur
Maastricht
Bogaardenstraat 43, 6211 SN Maastricht
Vacature informatie
Status:Open
Geïnteresseerden:3
Gepubliceerd:27 april 2017
Verloopdatum:April 27, 2018
Soort:Vrijwillige functie
Niveau:Alle niveau's
Vereiste ervaring:2
Soliciteer voor deze functie! via: vrijwilligerscoordinator@coclimburg.nl
Deel deze vacature

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van COC Limburg.

Verantwoordelijkheden & taken:

 • Is verantwoordelijk voor het financieel beheer en de contante geldmiddelen;
 • Is verantwoordelijk voor het aangaan van de financiële verplichtingen en van de ontvangsten die uit vorderingen voortvloeien;
 • Contact onderhouden met het salaris en boekhoudkantoor;
 • Stelt per kwartaal, ten behoeve van de werkgroepen, een verslag op van de begrotingsuitvoering (exploitatie);
 • Maakt jaarlijks een financieel verslag op, waarin zijn opgenomen een balans en een exploitatierekening of laat dit doen onder supervisie door het boekhoudkantoor;
 • Stelt in overleg met de voorzitter en de secretaris de jaarbegroting op;
 • Stelt aan de hand van de begroting de budgetten voor werkgroepen en voor de (andere) begrotingsposten vast en bewaakt de besteding van die budgetten;
 • Het goedkeuren en verrichten van betalingen;
 • Is medeverantwoordelijk voor het bestuursbeleid;
 • Het regelen van fiscale, juridische zaken, verzekeringen en personeelsadministratie.

Vereiste ervaring:

 • (Basis)kennis van boekhoudsoftware Exact Online, of bereid dit te leren

Gewenste competenties & kwaliteiten:

 • Organiseren
 • Impact
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Discipline
 • Inlevingsvermogen