Lid worden   Vacatures   Contact

Vrijwilligerscoördinator

Organisatie / Werkgroep
Kantoor
Maastricht
Bogaardenstraat 43, 6211 SN Maastricht
Vacature informatie
Status:Open
Geïnteresseerden:3
Gepubliceerd:27 april 2017
Verloopdatum:April 27, 2018
Soort:Betaalde functie
Niveau:Alle niveau's
Vereiste ervaring:2
Soliciteer voor deze functie! via: vrijwilligerscoordinator@coclimburg.nl
Deel deze vacature

COC Limburg zoekt een vrijwilligerscoördinator voor 8 uur per week. Het betreft een betaalde functie met salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. In de organisatie legt de vrijwilligerscoördinator verantwoording af aan de voorzitter. De vrijwilligerscoördinator is/wordt lid van COC Limburg. De vrijwilligerscoördinator stimuleert en motiveert de vrijwilliger, zodat hij/zij optimaal kan functioneren en zowel de organisatie als de vrijwilliger profijt van elkaar hebben. De vrijwilligerscoördinator is zichtbaar aanwezig voor de vrijwilligers.

Meer informatie bij Jan Karel Bolleman, secretaris: 06-27855997. Reacties met motivatie en cv uiterlijk 25 april a.s. naar secretaris@coclimburg.nl t.a.v. de heer J.K. Bolleman.

Verantwoordelijkheden & taken:

 • Houdt intakes met vrijwilligers;
 • Heeft een visie op veranderend vrijwilligersbeleid en toetst dit regelmatig;
 • Maakt een plan van aanpak voor werving van vrijwilligers;
 • Is het aanspreekpunt voor vrijwilligers en bestuur met betrekking tot de opzet en uitvoering van het vrijwilligersbeleid;
 • Signaleert en begeleidt conflictsituaties;
 • Draagt zorg voor het actualiseren van het adressenbestand van de vrijwilligers;
 • Woont incidenteel bestuursvergaderingen bij;
 • Is verantwoordelijk voor cursussen en bijscholing (op gebied van communicatie, conflicthantering, teambuilding enz.);
 • Draagt bij aan werkplan/meerjarenbeleidsplan van COC Limburg.

Gewenste competenties & kwaliteiten:

 • Organisatiesensitiviteit (houdt bij beslissingen en acties rekening met de effecten op andere delen van de organisatie)
 • Coachen
 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Aanpassingsvermogen
 • Inlevingsvermogen