Lid worden   Vacatures   Contact

Coördinator Respect2Love Limburg

Organisatie / Werkgroep
COC Limburg
MAastricht
Bogaardenstraat 43, 6211 SN Maastricht
Vacature informatie
Status:Open
Geïnteresseerden:3
Gepubliceerd:1 juni 2017
Verloopdatum:June 01, 2018
Soort:Vrijwillige functie
Niveau:Alle niveau's
Vereiste ervaring:2
Salaris informatie
Salaris soort:Vrijwillige functie
Soliciteer voor deze functie! via: vrijwilligerscoordinator@coclimburg.nl
Deel deze vacature

Respect2Love Limburg richt zich op biculturele lhbt’s en is opgezet om deze groep sociaal contact te bieden. Biculturele lhbt’s missen vaak het ondersteunende netwerk van familie en/of vrienden en voelen zich vaak onveilig in hun omgeving. Velen ervaren hierdoor een sociaal isolement en hebben daarom extra baat bij sociaal contact met de lhbt-gemeenschap.

Verantwoordelijkheden & taken:

 • Verzorgt bijeenkomsten voor de vrijwilligers en desgewenst groepsbijeenkomst voor biculturele lhbt's;
 • Draagt zorg voor de administratie en intervisie;
 • Daarnaast leg en onderhoud je contact met diverse instanties zoals SMKK (Stichting Meer Kleur en Kwaliteit) en PPM (Provinciaal Platform Minderheden);
 • Voert intake-, voortgangs- en exitgesprekken met vrijwilligers uit de eigen werkgroep en registreert conform afspraken;
 • Verzorgt bijdrage aan werkplan / meerjarenbeleidsplan van COC Limburg;
 • Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moet kunnen worden overlegd;
 • Je bent lid van COC en neemt deel aan het coördinatorenoverleg van COC Limburg.

Gewenste competenties & kwaliteiten:

 • Organiseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Inlevingsvermogen