Uitnodiging ALV najaar 27 oktober 2021

Aan de leden van COC Limburg Maastricht, 12 oktober 2021 Geachte leden, Het bestuur van COC Limburg nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 oktober 2021, opening 20.00 uur bij Café Rosé, Bogaardenstraat te Maastricht. Inloop 19:30. In verband met de verlichting van de coronamaatregelen zal er deze keer geen digitale … Meer lezen

#ComingOutDay in Limburg

Vandaag is het weer Coming Out Day, een internationale dag van aandacht en respect voor lhbti’s en queer-personen. Deze dag komt jaarlijks terug op 11 oktober. Een belangrijk statement van deze dag is: jezelf zijn, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit. De term Coming Out verwijst naar het idee “uit de kast komen”. Veel jongeren én ouderen … Meer lezen

Jong&Out Limburg start met een nieuwe groep in Venray

Op zondag 26 september start Jong&Out Limburg, een werkgroep van COC Limburg, met een nieuwe afdeling in Venray. Op dit moment werkt Jong&Out Limburg met verschillende plaatsen in Limburg. Iedere maand bevindt de werkgroep zich in een andere gemeente. COC Limburg heeft gemerkt dat er behoefte is aan meer vaste ontmoetingsplaatsen. Daarom gaat COC Limburg … Meer lezen

Queercare, het roze zorgloket van COC Limburg

Gedurende de corona-periode ontving de organisatie een toenemend aantal hulpvragen met betrekking tot bijvoorbeeld coming-out en acceptatieproblematiek, eenzaamheidsproblematiek maar ook specifieke gezondheidsvragen waardoor het idee ontstond om een zorgloket op te richten. Ondanks dat de Nederlandse gezondheidszorg over het algemeen goed geregeld is, wordt er maar weinig aandacht geschonken aan specifieke regenboog-zorg. Yvo Kesler, initiatiefnemer … Meer lezen

Uitnodiging buitengewone ALV

  Op 28 juli 2021 vond in Heerlen de voorjaars-ALV plaats. Tijdens deze vergadering werd Yvo Kesler gekozen als algemeen bestuurslid en werd er medegedeeld dat Thijs van Dijk zijn functie als penningmeester heeft neergelegd. Daarnaast werd het jaarsverslag 2020 vastgesteld. Wegens het stoppen van onze penningmeester, vanwege drukte in de privé-sfeer, was de jaarrekening … Meer lezen